بسم الله الرحمن الرحيم

"Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya) ?" (Surah Al-Qamar: Ayat 032)

Pendidikkan Teras Al-Quran di Al-Baghdadi Playtime Centre

Al Baghdadi Playtime Centre (APC) menyediakan program pra-sekolah berasaskan Al Quran untuk kanak-kanak berusia 4, 5 dan 6 tahun.

Program pendidikan APC telah dirangka khusus bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam semasa dengan menerapkan 50% pembelajaran Al Quran dalam sesi pembelajaran dan 50% lagi pendidikan akademik.

Pendidikan di Albaghdadi Playtime Centre adalah berteraskan kepada 2 program utama Al Baghdadi yang memenuhi 50% pembelajaran iaitu:-
  • Teknik Al Baghdadi (Asas Bacaan Al Quran) 
  • NADI Al Baghdadi (Hafazan Al Quran Al Baghdadi)
APC juga ada menerapkan pembelajaran akademik seperti Teras Bahasa, Teras Kognitif dan Teras Akhlak. Teknik Al Baghdadi telah menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Records serta telah terpilih sebagai Finalis Anugerah Inovasi Negara 2013.

Matlamat Pendidikan Al-Baghdadi Playtime Centre

Pendidikan Prasekolah Al Quran dan Pra Tahfiz Nadi Al Baghdadi adalah satu usaha berterusan ke arah membina generasi Al Quran yang mampu mempelajari Al Quran seawal usia empat tahun dengan meningkatkan keupayaan membaca, menghafaz dan memahami ayat Al Quran dengan teknik yang inovatif, kreatif dan menyeronokkan.

Kanak-kanak yang mendapat pendedahan awal terhadap sistem pendidikan berteraskan Al-Quran diharap akan menjadi peneraju atau sekurang-kurangnya penyumbang kepada kegemilangan umat Islam di masa yang akan datang. 
Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. bersabda : Pemilik (orang yang tekun membaca dan mengamalkan) Al Quran datang pada hari kiamat, dan dia berkata :"Hai Tuhan ku hiasilah", maka dihiasilah mahkota kemuliaan, kemudian dia berkata :"Ya Tuhan ! Tambahlah !", maka dia ditambah dengan hiasan-hiasan kemuliaan, kemudian dia berkata :"Hai Tuhan ! relakanlah (pemberian itu.) dari-Mu, maka dikatakan (kepadanya) : Bacalah dan naiklah (pada tangga syurga) dan ia ditambah dengan setiap ayat (Al Quran) satu kebaikan". (Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 3076)
Teras Pembelajaran Al-Baghdadi Playtime Centre

Sistem pendidikan yang diterapkan dalam Al-Baghdadi Playtime Centre (APC) mengandungi 4 teras pembelajaran utama iaitu:-
Pendidikkan Teras Al-Quran di Al-Baghdadi Playtime Centre
  1. Teras Ilmu : Teras Ilmu merupakan tunjang utama pembelajaran di APC. Jom Al-Baghdadi memberi fokus kepada pembelajaran asas Al Quran Prasekolah Teknik Al Baghdadi. Manakala Jom Nadi Al Baghdadi memberi fokus kepada pembelajaran hafazan Al Quran Prasekolah Teknik Al Baghdadi.
  2. Teras Kognitif : Aspek kognitif merupakan teras ilmu duniawi yang disandarkan kepada aspek pendidikan Al Quran. Teras kognitif amat perlu untuk meningkatkan daya kreativiti dan keupayaan minda anaka-anak APC. Pengukuhan ayat-ayat Al Quran melalui subjek Jom Kaji, Jom Kira dan Jom Kreatif mampu mengaktifkan keupayaan otak kanan dan otak kiri mereka.
  3. Teras Bahasa : Teras Bahasa merupakan teras kedua selepas Teras Ilmu diterapkan. Ia dihasilkan berdasarkan Firman Allah S.W.T : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangs­a dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” Oleh itu Teras Bahasa adalah menjadi keutamaan dan ia merangkumi  Jom Baca Rumi, Jom Baca Jawi, Let's Read dan Hayya Naqra'.
  4. Teras Akhlak : Teras Akhlak adalah tunjang dalam mengamalkan agama Islam yang diterapkan kepada anak-anak APC berdasarkan Firman Allah S.W.T: “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada Ku”. Pembinaan sahsiah melalui contoh tauladan dari Sirah Rasulullah, serta Amalan Soleh menjadi aktiviti harian. Teras Akhlak merangkumi  Jom Amal, Jom Iman dan Jom Ibadah. Aktiviti-aktiviti pembelajaran bakal mengisi rohani anak-anak APC, dengan iman yang menjadi benteng akidah mereka.
Pilihlah pendidikan awal yang terbaik untuk anak-anak anda dengan menyertai pendidikkan Al-Baghdadi Playtime Centre (APC).
Dari 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Ilmu itu ada tiga, dan selain yang ketiga itu adalah sisa/tambahan. Yaitu, Al-Quran, sunnah Rasulullah dan Ilmu Faroidi (tentang warisan) yang adil." (Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 1. Hadis Nombor 0054)
Dapatkan maklumat lanjut berkenaan sesi pembelajaran kami di Al-Baghdadi Playtime Centre yang berdekatan dengan anda.